Noutăți

ONGteca prezintă: RDRP – dezvoltarea zonei rurale prin cercetare

Scopul proiectului ONGteca este de a crește capacitatea, sustenabilitatea şi potenţialul de inovare a organizațiilor neguvernamentale din Regiunea de Nord Est a României prin investiții în infrastructură umană și transfer de know-how, prin mentorat și coaching care sa genereze produse, servicii și activități cu o valoare adăugată mult mai mare la nivelul comunității.

În proiectul ONGteca, 22 de ONG-uri trec printr-un amplu proces de dezvoltare organizațională și beneficiază de diferite tipuri de sprijin precum: un program de mentorat & coaching pe 2 domenii de dezvoltare/organizație timp de 12 luni, 5 programe de training în domeniile: fundraising, elaborarea cererilor de finanțare & management de proiect, managementul echipei & leadership organizațional, comunicare și planificare strategică, activități și evenimente destinate creșterii potențialului de colaborare și inovare (această activitate este publică, deschisă și ONG-urilor care nu sunt în program), realizarea unei platforme de strângere de fonduri din comunitate și dezvoltarea și pilotarea unui mecanism de colaborare între sectorul ONG și finanțatori publici & privați la nivel local.

Proiectul ONGteca este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA, în perioada septembrie 2021- februarie 2023, iar prin interviurile ONGteca prezintă” dorim să vă facem cunoștință cu organizațiile beneficiare din proiect.

Vă invităm să cunoașteți Asociația Rural Development Research Platform din Iași despre care ne-a povestit Sebastian Brumă, președintele și unul dintre fondatorii asociației.

 

 

Cum a luat naștere Asociația RDRP și care este povestea ei?

 

Asociația Rural Development Research Platform a fost înființată în martie 2019. RDRP reprezintă un grup interdisciplinar de cercetare înființat de trei cercetători științifici din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași cu experiență în activități de cercetare științifică și în implementare de proiecte. Alături de mine, în consiliul director mai este Codrin Dinu Vasiliu și Lucian Tanasă. Ne-am dorit să ducem rezultatele cercetărilor noastre dincolo de spațiul academic și să ne aplecăm, cu precădere către spațiul rural românesc. Acum numărăm 9 membri dedicați în cercetarea privind spațiul rural.

 

Ce faceți la RDRP? Ce activități, proiecte sau programe derulați?

 

Scopul RDRP îl constituie dezvoltarea inteligentă a socio-economiei rurale, prin acțiuni de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer de cunoaștere. În cadrul activităților noastre punem accent pe sustenabilitate, durabilitate, economie circulară, viață sănătoasă, protecția mediului, protejarea patrimoniului cultural, material și imaterial.

De la înființare și până acum ne-am axat pe diferite tipuri de acțiuni, de la activități de cercetare, dezvoltare, inovare, la dezvoltare de produse digitale, activități de sprijin pentru antreprenorii rurali, activități de protecția mediului, dezvoltarea bio-economiei și a economiei circulare, și multe altele.

Unul dintre cele mai dragi proiecte este Gust de Iasi (2020-2022), finanțat de Primăria Municipiului Iași. Prin intermediul acestui proiect am realizat la Iași o piață virtuală pentru a facilita legătura dintre consumatori și micii producători din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est care valorifică produsele agroalimentare pe principiul lanțurilor scurte în municipiul Iași. Această platformă online reunește peste 100 de producători. Nu este o platformă comercială, ea reprezintă o punte de legătură dintre producători și consumatori. În cadrul proiectului Gust de Iași au fost organizate și evenimente publice pentru promovarea alimentației sănătoase, încurajarea consumului responsabil și educarea publicului cu privire la caracteristicile produselor agroalimentare ecologice, tradiționale, montane. 

Eveniment din cadrul proiectului Gust de Iași

Având expertiză pe cercetare, avem multe proiecte în direcția aceasta. Spre exemplu, în anul 2021 am realizat activități de cercetare și documentare în cadrul proiectului  „#GoEAThical: Tinerii europeni susțin lanțurile de aprovizionare cu produse alimentare sustenabile care respectă drepturile muncitorilor și muncitoarelelor migranți și migrante și care ameliorează schimbările climatice, foametea și sărăcia, în calitate de factori principali ai migrației”, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul DEAR implementat în România de Asociația Mai Bine din Iași. În cadrul acestui proiect, am identificat modele de bune practici  privind sustenabilitatea, durabilitatea și reziliența din perspectiva producției și a distribuției a producătorilor de legume din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Pentru că am menționat mai sus că unul din obiectivele noastre este să asigurăm transfer de cunoaștere, dorim să vă povestim și despre proiectul Centrul EcoRurIS (2021) pentru cercetare, transfer de cunoaștere și dezvoltarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu în județul Iași, finanțat de Consiliul Județean Iași. Acest proiect a pornit de la percepția că în județul nostru există un interes scăzut pentru practicarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu, aspect reliefat și prin ponderea redusă a activităților din domeniul agriculturii certificate ecologic sau în sistem natural. Însă principalul motiv pentru care aceste sisteme agricole nu sunt dezvoltate în județul Iași îl constituie lipsa de informare a fermierilor cu privire la regulile, principiile și oportunitățile de dezvoltare a sistemelor agricole prietenoase față de mediu. De aceea, prin acest proiect ne-am propus să punem împreună activități de cercetare, transfer de cunoaștere și diseminare pentru a stimula aceste activități agricole prietenoase cu mediul, în folosul producătorilor și consumatorilor. În cadrul proiectului EcoRurIS am organizat diferite vizite la ferme locale și am construit platforma digitală aferentă Centrului EcoRurIS unde se pot găsi resurse privitoare la sistemele agricole prietenoase față de mediu din județul Iași precum și două hărți ale agriculturii și apiculturii ecologice din Iași.

Vizit la ferma apicolă Prisaca în proiectul EcoRurIS

O altă mândrie a Asociației RDRP este faptul că în anul 2022 am devenit parteneri în cadrul proiectul RURALITIES. RURALITIES este un proiect finanțat de Comisia Europeană în programul Orizont în cadrul căruia sunt 52 de parteneri din Europa și Africa. Scopul proiectului RURALITIES este acela de a dezvolta o rețea de huburi europene pentru stimularea soluțiilor inovative la problemele din spațiul rural. Aceste soluții inovative vor fi experimentate în centre pilot aflate în câteva țări din Europa, inclusiv România. În România, centrul pilot se dezvoltă la noi în Iași și este format din asociația noastră (ca reprezentantă a societății civile, având rolul  de coordonator al hubului din România), Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași (ca reprezentantă a mediului academic), Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret-Moldova (ca reprezentantă a beneficiarilor direcți ai proiectului) și firma YXS Avalana SRL. Aceste soluții inovative vor fi apoi promovate la nivelul partenerilor din Africa, sub forma de modele de bune practici pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului rural.

Membrii RDRP sunt implicați în acest moment în 5 proiecte din cadrul programului Orizont.

 

Sunteți una din organizațiile beneficiare ale programului ONGteca. Cum vă ajută activitățile de mentorat, formare, coaching și networking din acest program?

Datorită programului ONGteca am reușit să cunoaștem mai multe ONG-uri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și să identificăm o serie de puncte comune care pot fi dezvoltate în perioada imediat următoare.

Sedintele de mentorat organizate în cadrul proiectului ONGteca ne-au ajutat să ne clarificăm anumite aspecte legislative și organizatorice în domeniul resurselor umane, cu precădere în relația cu voluntarii, aceasta fiind una din nevoile noastre de dezvoltare.

Întâlnire de coaching în cadrul proiectului ONGteca (Alexandra Gherguț-Babii , CIVICA; Sebastian Brumă, RDRP; Alexandrina Dinga, CIVICA)

 

Ce vă doriți să dezvoltați în viitor?

Tinând cont de informațiile furnizate în cadrul proiectului ONGteca, pe viitor, ne dorim să atragem voluntari în activitățile noastre. Dorim să dezvoltăm echipa și să ne implicăm în activități de cercetare și transfer de cunoaștere în scopul dezvoltării durabile și sustenabile a spațiului rural.

Considerăm că împreună putem fi mai puternici, motiv pentru care parteneriatele cu ONG-urile sunt foarte importante.

Atelier de lucru – Micii producători agricoli din regiunea Nord-Est

 

Cum vă pot susține cei care doresc să se implice?

Puteți sprijini activitatea RDRP prin implicarea în acțiunile noastre, devenind voluntari ai asociației. Avem multe idei și dorință de creștere.

De asemenea, ne puteți urmări pe canalele social media precum pagina de Facebook Rural Development Research Platform și grupul de Facebook Gust de Iași, iar pe website-ul nostru puteți găsi informații despre proiectele noastre: www.rdrp.ro.

 

Acest interviu este realizat de Alexandra Gherguț-Babii, Coordonator Comunicare & Fundraising al Asociației CIVICA.

Interviul a fost editat pentru acuratețea conținutului, însă fără modificări care să schimbe sensul răspunsurilor.

***

Proiectul ONGteca este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICAcu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Un comentariu pentru “ONGteca prezintă: RDRP – dezvoltarea zonei rurale prin cercetare

  1. www.amzx.art spune:

    „Your posts are like a lighthouse, guiding us through the dark waters of doubt. Thank you for being a beacon of motivation!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *